• Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner
  • Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner
  • Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner

Kursy przygotowujące do egzaminów językowych

Nasza szkoła języków obcych organizuje kursy przygotowujące do najpopularniejszych egzaminów językowych: egzaminu gimnazjalnego, matury, a także do egzaminów Cambridge First (FCE) i Cambridge Advanced (CAE). Mamy bogate doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z biurem szkoły języków obcych Lingua.

Cambridge First (FCE)

Co to jest Cambridge First? Egzamin „Cambridge First Certificate in English” (F.C.E.) to pierwszy z serii trzech popularnych i uznanych międzynarodowo egzaminów z języka angielskiego, który jest organizowany przez Uniwersytet Cambridge. Zdanie go oznacza, że kandydat opanował czynnie język angielski na poziomie średnio zaawansowanym. Egzamin składa się z 4 komponentów, które testują poszczególne umiejętności językowe:

PAPER 1 – READING + USE OF ENGLISH (czytanie + gramatyka)
PAPER 2 – WRITING (pisanie)
PAPER 3 – LISTENING (słuchanie)
PAPER 4 – SPEAKING (mówienie)

Egzamin jest przeprowadzany przez British Council kilka razy w roku i można go zdawać w Częstochowie. Mniej więcej 3 miesiące przed terminem egzaminu kandydat powinien dokonać zapisu oraz uiścić stosowną opłatę, której wysokość jest ustalana przez British Council.

W jakim wieku najlepiej jest zdawać Cambridge First? Korzystne jest, aby do egzaminu przystępowały osoby dorosłe i starsza młodzież (16-17 lat), bowiem charakter zadań egzaminacyjnych oraz ich problematyka wymaga od kandydata dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej.

Co trzeba umieć rozpoczynając bezpośrednie przygotowanie do Cambridge First?
 Zalecane jest, aby przystępujący do egzaminu miał za sobą ok. 500/600 godzin nauki języka na kursie, który w sposób równomierny rozwijał 4 podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Kandydat powinien znać już główne konstrukcje gramatyczne i leksykalne z poziomu średniozaawansowanego.

Jak wygląda kurs przygotowujący do Cambridge First? Kurs trwa 1 rok szkolny. Jego intensywność, to 4 h tygodniowo, w sumie 120 godzin lekcyjnych rocznie. Realizowany jest w oparciu o podręcznik napisany specjalnie dla kandydatów na egzamin. Regularnie powtarzane są i utrwalane konstrukcje gramatyczne i słownictwo z poziomu średniozaawansowanego. Lektorzy kładą duży nacisk na ćwiczenie technik zdawania egzaminu. W drugim semestrze słuchacze dodatkowo rozwiązują specjalne testy symulujące poszczególne komponenty egzaminu.

Cambridge Advanced (CAE)

Co to jest Cambridge Advanced? Egzamin „Cambridge Certificate in Advanced English” (C.A.E.), to kolejny po Cambridge First międzynarodowy egzamin organizowany przez Uniwersytet Cambridge. Zdanie go oznacza, że kandydat opanował czynnie język angielski na poziomie zaawansowanym. Podobnie jak poprzedzający go First, egzamin ten składa się z 4 komponentów testujących poszczególne umiejętności językowe:

PAPER 1 – READING
 + USE OF ENGLISH (czytanie + gramatyka)
PAPER 2 – WRITING (pisanie)
PAPER 3 – LISTENING (słuchanie)
PAPER 4 – SPEAKING (mówienie)

Co daje posiadanie certyfikatu Cambridge Advanced?
 Posiadanie tego egzaminu, to cenny atut w pracy zawodowej i naukowej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz tego Cambridge Advanced. jest jednym z wymaganych dokumentów dla cudzoziemców pragnących studiować na brytyjskich uczelniach.

Kto może zdawać Cambridge Advanced?
 Najlepiej, aby do tego egzaminu przystępowały osoby, które wcześniej zdały egzamin Cambridge First. Kandydat taki jest już dobrze zaznajomiony ze specyfiką i strukturą egzaminów Cambridge, co znacznie ułatwia mu przygotowanie. Nie jest to jednak warunek konieczny. Można przystąpić do Cambridge Advanced. z pominięciem Cambridge First zakładając, że kandydat ma już za sobą 720-840 godzin nauki języka, przy czym ostatni rok nauki przed egzaminem odbywał się na poziomie zaawansowanym, który uwzględniał specyfikę egzaminu Cambridge Advanced.

Jak wyglądają kursy przygotowujące do Cambridge Advanced?
 Dla osób, które zdały Cambridge First z oceną C lub w teście wstępnym zaliczyły znajomość struktur z poziomu F.C.E. na 60-70% proponujemy dwuletni kurs obejmujący w pierwszym roku nauki 120 godzin lekcyjnych na poziomie wyższym średniozaawansowanym, a w drugim roku 120 godzin na poziomie zaawansowanym. Natomiast osoby, które zdały Cambridge First na ocenę B lub A lub w teście wstępnym uzyskały co najmniej 75-80% mogą od razu uczestniczyć w 120-godzinnym rocznym kursie na poziomie zaawansowanym.

Matura

Wiek: 18-19 lat

Intensywność: 2×2 h lekcyjne (100 godzin lekcyjnych rocznie).

Cele: Kurs ma na celu przygotowaniu słuchaczy do matury z języka angielskiego. Istnieją grupy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym, oraz grupy, które nacisk kładą na przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym. Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia w tych grupach przeszli odpowiednie szkolenia dotyczące struktury, przebiegu i oceniania egzaminów maturalnych.

Specyfika: Największy nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności i strategii egzaminacyjnych, a także efektywnej komunikacji. Lektorzy podczas zajęć uczą jak najskuteczniej radzić sobie z zadaniami maturalnymi. Kurs kończy się próbną maturą na danym poziomie, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, co pozwala podsumować postępy słuchaczy.

Egzamin Ósmoklasisty

Wiek: 15-16 lat

Intensywność:
2×2 h lekcyjne (120 godzin lekcyjnych rocznie).

Cele:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia w tych grupach przeszli odpowiednie kursy dotyczące struktury, przebiegu i oceniania danego egzaminu.


Specyfika:
Największy nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności i strategii egzaminacyjnych, a także efektywnej komunikacji. Lektorzy podczas zajęć uczą, jak najskuteczniej radzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. Kurs kończy się próbnym egzaminem ,co pozwala podsumować postępy słuchaczy.