• Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner
  • Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner
  • Z nami się zawsze dogadasz

    szkoła językowa w częstochowie - baner

Kursy grupowe dla dzieci i dorosłych

Oferta szkoły języków obcych Lingua

Lingua to szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze kursy grupowe to doskonała okazja dla słuchaczy w każdym wieku do nabycia kompetencji językowych na określonym poziomie. Oferujemy naukę na różnym stopniu zaawansowania – począwszy od kursów podstawowych. Stosujemy nowoczesne metody nauki, dzięki czemu jest ona nie tylko efektywna, ale też przyjemna. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się nasze kursy języka angielskiego dla dzieci – bowiem rodzice zdają —dziś sobie doskonale sprawę z tego, jak ważna i rozwijająca dla młodego człowieka jest nauka języka obcego już od najmłodszych lat. 

Dzieci (8-10 lat)

Wiek: 8-10 lat

Liczba poziomów: 2

Intensywność: 2×1 h tygodniowo (60 godzin lekcyjnych rocznie)

Cele: Rozwinięcie u dziecka podstawowych umiejętności komunikacyjnych, umożliwienie mu osłuchania się z brzmieniem obcego języka oraz nauczenie go podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie elementarnym.

Specyfika: Metody nauczania są dostosowywane do możliwości intelektualnych ucznia z tej grupy wiekowej. Wiedza jest przekazywana głównie w formie zabawowej, silny nacisk jest położony na umiejętność słuchania i mówienia a uczenie gramatyki jest na tym etapie ograniczone do niezbędnego minimum.

Kontynuacja: Po pomyślnym przejściu przez obydwa poziomy uczeń jest kwalifikowany na pierwszy poziom kursu dla młodzieży młodszej.

Zapisz się już dziś! 

Młodzież młodsza (10-15 lat)

Wiek: 10-15 lat

Liczba poziomów: 5

Intensywność: 2×2 h tygodniowo (120 godzin lekcyjnych rocznie).

Cele: Równomierne rozwinięcie 4 podstawowych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie). Rozszerzenie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych do poziomu średnio zaawansowanego. W perspektywie, przygotowanie ucznia do zdawania egzaminu F.C.E.

Specyfika: Dobór metod nauczania uwzględnia dojrzewanie intelektualne uczniów z tej grupy wiekowej. Większy nacisk położony jest na formalne aspekty języka, w sposób systematyczny prezentowane są coraz bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne, uczniowie są regularnie testowani.

Kontynuacja: Po pomyślnym przejściu przez kolejne poziomy możliwe jest rozpoczęcie rocznego kursu bezpośrednio przygotowującego do międzynarodowego egzaminu F.C.E.

Zapisz się już dziś!

Wiek: 13-17 lat

Liczba poziomów: 4

Intensywność: 2×2 h tygodniowo (120 godzin lekcyjnych rocznie).

Cele: Rozszerzenie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych do poziomu średnio zaawansowanego. W perspektywie, przygotowanie ucznia do zdawania egzaminu F.C.E.

Specyfika: Proces uczenia gramatyki przebiega szybciej i efektywniej w tej grupie wiekowej ze względu na większą dojrzałość intelektualną uczniów (stąd mniejsza niż na KURSIE DLA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ liczba poziomów nauczania). Formalne aspekty języka są prezentowane w sposób systematyczny. Słuchacze są regularnie testowani.

Kontynuacja: Po pomyślnym przejściu przez kolejne poziomy możliwe jest rozpoczęcie rocznego kursu bezpośrednio przygotowującego do międzynarodowego egzaminu F.C.E.

Zapisz się już dziś! 

Dorośli

Wiek: minimum 17 lat

Liczba poziomów: 4

Intensywność: 2×2 h tygodniowo (120 godzin lekcyjnych rocznie), na każdym poziomie.

Cele: Rozwinięcie 4 podstawowych umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie). Rozszerzenie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych do poziomu średnio zaawansowanego. W perspektywie, umożliwienie słuchaczowi zdawania międzynarodowego egzaminu F.C.E. a następnie C.A.E.

Specyfika: Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań osoby dorosłej. Wspomniane wyżej 4 umiejętności językowe są rozwijane w sposób równomierny; duży nacisk kładzie się również na formalne aspekty języka (gramatyka, wymowa, słowotwórstwo). Słuchacze są regularnie testowani w trakcie trwania kursu.

Kontynuacja: Po pomyślnym przejściu przez kolejne poziomy możliwe jest rozpoczęcie rocznego kursu bezpośrednio przygotowującego do międzynarodowego egzaminu F.C.E.kursu, który bezpośrednio przygotowuje do międzynarodowego egzaminu F.C.E.

Zapisz się już dziś! 

Grupy dla słuchaczy, którzy chcą uczyć się języka w kameralnej atmosferze. Taka grupa jest tworzona podobnie jak większe grupy, na podstawie kryterium zaawansowania oraz wieku – osoby w grupie są na podobnym poziomie językowym oraz w podobnym wieku. W zależności od potrzeb słuchaczy zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne.

Zapisz się już dziś!